Joina systerskapet - på 1 minut!

Namn *
Namn
Ex. ett utökat nätverk, nya perspektiv, verktyg i ledarskap, samarbetsmöjligheter etc.
 
 
 
Den mest autentiska workshop jag har varit på.
— Deltagare
Jag lärde mig att självinsikt gör dig till den bästa ledaren. Lär känna dig själv först, så kommer du att förstå dina medmänniskor bättre.
— Deltagare
Kvällen var mycket givande, och det var ett tryggt rum där alla fick göra sin röst hörd.
— Deltagare
Jag lärde mig att ta plats och att äga mitt narrativ.
— Deltagare